Tachikata

 

 

Voici les Positions que le karatéka kyokushin doit connaitre en fonction de son grade :

 

 10kyu.gif
10 ème Kyu: 

Zenkutsu dachi
Shizen dachi
(sotohachiji dachi, fudo dachi)
Moro ashi dachi

 

9kyu.jpg.jpg
9 ème Kyu: 

Heisoku dachi
Musubi dachi
Sanchin dachi
 

 

8kyu.gif
8 ème Kyu: 

Heiko dachi (Yoi)
Kokutsu dachi
Neko ashi dachi
Tsuru ashi dachi

 

7kyu.jpg.jpg
7 ème Kyu: 

Kiba dachi
Shiko dachi

 

6kyu.gif
6 ème Kyu: 

Uchi hachiji dachi

 

5kyu.jpg.jpg
5 ème Kyu: 

Kake ashi dachi

 

4kyu.gif
4 ème Kyu: 

-

 

3kyu.jpg.jpg
3 ème Kyu: 

 -

 

2kyu.gif
2 ème Kyu: 

-

 

1kyu.jpg.jpg
1 er Kyu: 

Seishan dachi
Soshin dachi